Van Volcem (Open Vld) en Ann Soete (onafhankelijk) slaan handen in elkaar

Een nieuwe motor voor Brugge

Van Volcem (Open Vld) en Ann Soete (onafhankelijk) slaan handen in elkaar

september 18, 2017 Kandidaten 0

Mercedes Van Volcem en Ann Soete slaan de handen in elkaar. Beide vrouwelijke politici, uit de hoofdstad van West-Vlaanderen, willen hun krachten bundelen en positief inzetten voor de Bruggeling. ‘We waren in 2012 beiden lijsttrekker in de stad Brugge’, stelt Van Volcem. ‘De oppositie haalde toen 49 procent van de stemmen.’  “Vandaag leggen we ervaring en wilskracht samen. We zijn vastberaden om de huidige meerderheid te breken. Door samen te werken kunnen we meer zetels halen. Grote partijen halen namelijk makkelijker zetels. Afzonderlijk opkomen zou de huidige meerderheid alleen maar voorsprong geven..”

‘We zijn het alternatief voor De Fauw en Landuyt, een deprimerend team’, lacht Van Volcem. ‘De Bruggeling heeft de keuze tussen het huidige, deprimerende team, een obsessief en ruziemakend team (Van Den Driessche) of een dynamisch team (Van Volcem – Soete), zegt voorzitter Jean-Marie De Plancke (Open VLD Brugge).

‘Met ons Open Vld-team gaan we de samenwerking met een groep PLUS-kandidaten aan. Mensen die zich niet meer partijpolitiek willen engageren maar wel achter ons gemeenschappelijk project staan. Wij gaan samen voor een PLUS-project en een PLUS-programma.  Wie zin heeft om zich positief te engageren voor ons project, mag contact nemen.’, verduidelijkt Mercedes. ‘We zijn ervan overtuigd dat 1 + 1 = 3.’

 

  1. Open VLD PLUS, een nieuwe motor voor Brugge

Het is duidelijk dat de Bruggeling niet tevreden is over het huidige bestuur. We willen dat de Bruggeling opnieuw tevreden is, vooruitgaat en de positieve sfeer in de stad hersteld wordt. We willen dat de Bruggeling van Zeebrugge tot ver Assebroek opnieuw tevreden is en fier is op zijn stad. Er moet een nieuwe wind waaien in het oude stadhuis. Hopelijk een vrouwelijke en daadkrachtige wind.

 

Een nieuwe motor, gedreven door vrouwelijke ervaring, wilskracht, dynamiek en passie voor Brugge.

 

‘We willen de stilstand doorbreken. Een betere coördinatie van werken, een vlotte mobiliteit, een parkeerbeleid op maat en openbaar vervoer op maat. We willen ook constructief samenwerken met een gezamenlijk doel: Een kwalitatief en leefbaar Brugge. We steunen vooruitgang en laten niemand uit de boot vallen.’ vult Ann Soete aan.

 

  1. PLUSAMBASSADEURS

‘We zijn samen een nieuwe motor voor Brugge. We schrijven een positief verhaal, waaraan iedereen mag meeschrijven. Een PLUS-verhaal met PLUS-kandidaten. In 2018 komen we op onder de naam Open VLD PLUS.’, stelt Van Volcem. ‘We zoeken ook PLUS-ambassadeurs die mee willen werken aan het PLUS-verhaal en die overleg en participatie willen organiseren in hun straat of in hun vereniging.’

 

  1. PLUSCHARTER – een nieuwe motor voor Brugge

Met onze lijst willen we het alternatief zijn voor elke Bruggeling die opnieuw  vooruit wil gaan (letterlijk en figuurlijk). Vele Bruggelingen geven elke dag het beste van zichzelf.  De verpleegster die een zware job heeft maar toch een vriendelijke lach opzet voor de zieke, de onderwijzer die met passie kennis overbrengt en jongvolwassenen aanmoedigt, politieagenten die altijd vriendelijk helpen en intussen toch uw veiligheid bewaken en daar hun leven voor riskeren, buschauffeurs die de deur net iets langer openhouden zodat je nog kan opstappen, de restaurantuitbater die u hartelijk ontvangt, de ambtenaar die u concreet op weg helpt zonder extra loon in plaats van een paraplu op te steken, … Wij willen ook het beste van ons zelf geven. We zijn een enthousiaste ploeg en willen dat de Bruggeling opnieuw wint!

Ervaring en betere samenwerking

Een stad besturen vergt inzet, maar ook stedelijke ervaring.  In 2012 kwamen Renaat Landuyt en Dirk De fauw aan het roer. Renaat Landuyt was wel tien jaar minister geweest maar had geen enkele ervaring in de stad Brugge.  Dirk De fauw verliet het stadsbestuur in 2000 toen hij ervoor koos om gedeputeerde van West-Vlaanderen te worden.  Door gebrek aan stedelijke ervaring kon de huidige ploeg moeilijk uit de startblokken.

Bovendien liep de samenwerking ook niet goed.  De eerste drie jaar stond de stad stil. Mede door de strijd om de sjerp en het feit dat CD&V het verlies van de sjerp moeilijk kon verkroppen, werd elkaar geen licht in de ogen gegund. Het tegenwerken van de coalitiepartner was belangrijker dan het belang van de Bruggeling. Deze aanpak getuigt van oude politieke cultuur, waarbij het partijbelang primeert boven het belang van de Bruggeling.

Mercedes (45 jaar) en Ann (58 jaar), waren reeds beiden lijsttrekker, hebben ervaring in de stad Brugge als respectievelijk schepen en fractieleider en zijn beiden parlementslid. We zijn ook zeer complementair, stelt Van Volcem.

Mercedes Van Volcem volgt steeds stadsvernieuwing, urbanisatie, financiën, wonen, monumentzorg op, alsook mobiliteit, het parkeerbeleid en de stadsvlucht van jongeren. Van Volcem is tevens voorzitter van de commissie Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid en Integratie in het Vlaams Parlement.

Ann Soete volgt mobiliteit, lokale economie, toerisme en cultuur in Brugge. In het Vlaams Parlement is ze lid van de commissie Cultuur en de commissie Toerisme.

‘We worden bovendien omringd met mensen die ook zeer getalenteerd zijn en hun beste beentje voor zetten’, stelt Van Volcem. ‘Ik denk daarbij aan politiek talenten Jasper Pillen en Sandrine De Crom evenals onze burgemeester van Zeebrugge, Jean – Marie De Plancke.’

 

Een nieuwe Motor =  een burgemeester met een sterk team.

Een sterk bestuur, betekent dat de burgemeester zijn schepenen veel bevoegdheden geeft en hen coördineert. Nu is de burgemeester ook schepen van cultuur, toerisme, vergunningen, evenementen, mobiliteit, de haven, de politionele bevoegdheden en nog zoveel meer. Doordat hij slecht en zwak omringd is, wordt hij vaak het slachtoffer. Een sterk bestuur wordt gekenmerkt door daadkracht en professionaliteit.

Een stad besturen, betekent de toekomst voorbereiden en uitdadingen aanpakken. Een visie ontwikkelen, bijsturen en evalueren. Een stad bestuur je niet zomaar. Je moet echt vooruit durven kijken. Met een goeie visie op tal van domeinen kan een stad zich ontwikkelen en  over bijvoorbeeld 10 jaar er echt bovenuit steken. Waar is de visie van het huidige stadsbestuur op vergrijzing?  Ontgroening? Singles?  Wat is de lange termijnaanpak om files te verminderen? Houdt men voldoende rekening met files bij ruimtelijke ordening en de inplanning van bepaalde projecten?   Wat is de visie op de binnenstad?  Wanneer zal er eindelijk sprake zijn van een kleinhandelsbeleid en een beleid dat toeristen en inwoners moet verzoenen met elkaar?

Huidig bestuur laat zich vooral kenmerken door een  ‘ad-hocbeleid’

Op de ring (o.a. Koningin Elisabethlaan) een busbaan aanleggen getuigt van een ad-hocbeleid. Zeker als je die een halve dag later terug moet verwijderen na protest. Als je niet weet waarheen je vaart, vaar je verloren…

Ook de aanpak van het Zand  en het Congresgebouw  getuigen niet van een totaalvisie. Het Zand wordt heraangelegd maar er is nog geen visie op het openbaar vervoer en het Congresgebouw werd beslist op het Beursplein. Echter is dat gebeurd zonder onderzoek naar de draagkracht van de omgeving en de impact op de mobiliteit.

De elementen waar men grandioos tekortschiet zijn niet meer op te tellen. Denk maar aan de uitbreiding van Groeningemuseum; een toast die wordt geweigerd terwijl men een eenzaamheidsplan aankondigt; er is een parkeerplan maar men realiseert geen parkeerplaatsen;  men noemt de haven ‘Zeehaven Brugge’ in plaats van Zeebrugge; men kondigt de realisatie aan van een randparking aan de Katelijnepoort maar men heeft nog de grond niet; geen pleintjesplan maar ad hoc vergunningen; veel rechtsonzekerheid – pop up wordt vaak tegengehouden maar Kruidvat komt wel op de markt; slechte communicatie bij evenementen; weinig stadsvernieuwing, onderbenutting van kredieten en doorschuifcollege; geen plaats voor elektrische voertuigen; een zwak klimaatplan; het huis van de Bruggeling aan het station en zoveel meer.

Het huidig stadsbestuur zal eindigen met een zwak palmares en weinig realisaties. Enkel het Zand en de Geldmuntstraat zal heraangelegd zijn.

Een nieuwe motor betekent ook luisteren, participatie, inspraak (bvb. een burgerbegroting opzetten) en een goede communicatie voeren.

Stilstand doorbreken

Met Open Vld PLUS engageren we ons voor een vlotte mobiliteit, veilig verkeer en een goede coördinatie van werken en evenementen in de binnenstad en alle deelgemeenten.

Veilige voetpaden, veilige fietspaden, fietsautostrades, fietsbruggen, fietsdeelsystemen en kortom een fietsvriendelijker wegdek zijn prioriteiten in onze visie om mobiliteit. En dit in harmonie met de andere vervoersmiddelen en een ander soort openbaar vervoer, met kleine bussen en watertaxi’s.

We willen dat mensen minder lang moeten zoeken naar parkeerplaatsen en de randparkings kwalitatief zijn. Een goede coördinatie van de werken is belangrijk. Zodat wiens voetpad uitgebroken wordt voor probleem A een week later niet meer dezelfde hinder moet ondervinden voor probleem B.

De toegankelijk van de binnenstad moeten we verbeteren. Geen bruggenmisserie meer in Brugge, maar een doordacht beleid, dat vooruitgaat in veiligheid, voor elke weggebruiker.

Bloeiende economie die welvaart verzekert

Met Open Vld PLUS staan we voor een beter beheer van onze ruimte. We moeten slim omspringen met wat beschikbaar is, en dan durven ambitie tonen. Een nieuw stadion voor Club Brugge en een nieuw bedrijventerrein, is onze ambitie.

 

We gaan voor een klantvriendelijke overheid. De vergunningen moeten vlotter afgeleverd worden. We willen dat er meer werk gemaakt wordt van digitalisering en dat de rechtszekerheid verhoogt. Zodat mensen die willen ondernemen, makkelijker kunnen ondernemen, maar ook weten waar ze aan beginnen.

 

Opportuniteiten moeten worden aangepakt. We denken aan: De Brugse Ramblas; het stadiondossier; de bruggen; de haven; het toerisme; het welzijn van de inwoners en de recent ontwikkelende nieuwe economieën. Waarom maken we van het dakterras van het Concertgebouw bijvoorbeeld geen hippe bestemming? Brugge moet meer opportuniteiten zien en er ambitieus mee omspringen: Maak werk van een winkelplan, denk na over toerisme, cultuur, wonen en werken, de mogelijkheden voor pop ups en de haven.

 

De leefbaarheid verhogen

Voor Open Vld PLUS is leefbaarheid divers. Leefbaarheid verhogen is dan ook actief inzetten op verschillende zaken: Meer groen; veilige fietspaden; propere lucht; veiligheid; warme samenleving; geen sociaal kerkhof; integratie; jonge mensen in de stad houden; leuk aanbod aan vrije tijd;  aanbod aan sport, cultuur en andere evenementen; leefbaarheid van de binnenstad bewaken; toezien op het behoud van de scholen; een pleintjesplan en een visie op kleinhandel.

In een mooie en propere stad voelen mensen zich ook beter, daarom willen we een étalageverordening tegen lelijke nachtwinkels met lichtreclame en tal van flessen voor het raam. Kleine bussen moeten onze stad rustiger maken en investeringen in openbaar domein, stadsparken, stadsbossen en de leefbaarheid van de polderdorpen moeten ervoor zorgen dat niets verloedert.

 

 

Bio Mercedes Van Volcem

 Mercedes Van Volcem, 46 jaar, is sedert 2000 gemeenteraadslid in Brugge. In 2000 was ze het jongste gemeenteraadslid van de gemeenteraad. Ze werd rechtstreeks verkozen op de achtste plaats. Zes jaar later was ze lijsttrekker en kon ze na 18 jaar oppositie de Open Vld in het bestuur brengen. Van Volcem had de portefeuille ruimtelijke ordening, stadsvernieuwing, wonen en monumentenzorg onder haar bevoegdheid. In 2009 werd ze Vlaams Parlementslid. In 2012 verdween ze samen met Moenaert uit het stadsbestuur.

‘We waren een daadkrachtig duo’, stelt Van Volcem. ‘We discussieerden inhoudelijk en hard, maar het ging altijd vooruit.

In 2014 werd Van Volcem voorzitter van de commissie Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Stedenbeleid en Integratie. Van Volcem kaartte in de periode 2012-2017 als fractieleider vaak de tekortkomingen van het huidig bestuur aan.

Van Volcem is gehuwd met Francis Missault en heeft een dochter Maxime Missault (16 jaar) en zoon Elliott Missault (18 jaar).

Bio Ann Soete

Ann Soete,  58 jaar, is sedert 2006 gemeenteraadslid in de stad Brugge. In 2006 kwam ze op onder het kartel CD&V/N-VA en behaalde op de tiende plaats 2119 stemmen.  Ze trok net als Van Volcem in 2012 de lijst. Ze kon het aantal zetels verhogen van 2 naar 10 en behaalde 20 procent van de stemmen met N-VA en een persoonlijke score van 5620 voorkeurstemmen.

In 2014 werd ze verkozen als Vlaams Parlementslid met 23.127 voorkeurstemmen. In mei 2017 besliste ze niet meer op te komen voor N-VA Brugge. Thans zetelt mevrouw Soete als onafhankelijk gemeenteraadslid en onafhankelijk parlementslid.

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.