Interview: Severine Willems (15de plaats) over Brugge

Een nieuwe motor voor Brugge

Interview: Severine Willems (15de plaats) over Brugge

april 26, 2018 Kandidaten 0

1. Wat is je beweegreden om de stap naar de politiek te wagen?

Severine Willems: Ik heb politieke en sociale wetenschappen gestudeerd en ik ben al altijd sterk geïnteresseerd in politiek. Ik heb al altijd een grote voorliefde voor mijn stad en wil graag mee het verschil maken. Vanuit mijn job zet ik me dagelijks in voor mijn stad. Mijn kandidatuur ligt in de lijn daarvan. Ik voel dat mensen in Brugge vaak te weinig de fierheid voor hun stad uitdragen. We hebben zoveel om trots op te zijn. Maar soms wat meer lef zou ons verder brengen. Bruggelingen zijn vooral doeners, maar soms even stil bij wat we hebben zou mooi zijn. We moeten van de zijlijn naar het actieveld stappen. De stad moet een visie hebben waarbij burger en bezoeker een mooie plaats naast elkaar kunnen krijgen. Bezoekers moeten we met open armen ontvangen maar we moeten zorgen dat de Bruggeling zich kan blijven vinden in het aanbod van de stad. Hiertoe bijdragen en zorgen dat de mensen zich hier goed en gelukkig voelen is voor mij erg belangrijk en dit verklaart mijn interesse in politiek.

2. Waarom precies de keuze voor Open VLD?

Severine Willems: Open VLD is voor mij een evidente keuze omdat deze partij de waarden uitdraagt waar ik in geloof. Vrijheid, inspraak, de liberale waarden zijn voor mij belangrijk. Bovendien zou ik het fantastisch vinden om een vrouw als burgemeester te hebben. Mercedes heeft het vuur en de aanpak die we in Brugge nodig hebben om de uitdagingen voor de toekomst aan te pakken.

3. Rond welke thema’s wil je vooral politiek actief zijn?

– Kwaliteit en vernieuwing: het aanbod van Brugge moet meer zijn dan historisch erfgoed en grote winkelketens. Kwalitatieve winkels, vernieuwende exposities, ruimte voor hedendaagse kunst, vernieuwende projecten,… Op sommige vlakken zetten we voorzichtig de eerste stappen vooruit maar we moeten meer durf voor de dag leggen en innovatief durven zijn. Anderzijds moet de stad deze zaken mogelijk maken door voldoende te ondersteunen, te faciliteren en door duidelijk te communiceren over het aanbod. En door soms zaken te durven weren of af te remmen. Ik geloof ook erg in het betrekken van burgers en samen bepaalde doelstellingen realiseren voor de stad.
– Een stad voor jong en oud: de vergrijzing is in Brugge voelbaar. We kunnen enkel leren van de vorige generaties maar daarnaast mogen we de jongeren niet vergeten (en vice versa). We moeten durven innoveren en een toekomstvisie hebben die rekening houdt met de uitdagingen die voor ons liggen. Dit hangt samen met een ander punt dat ik belangrijk vind: investeren in jobs voor hoger opgeleiden. Jongeren blijven nog te vaak hangen in de steden waar ze gestudeerd hebben en te weinig jongeren studeren af in Brugge en blijven hier. Ook hier kan de stad ondersteunen. We hebben jeugd en jonge, creatieve ideeën nodig in de stad.
– Aandacht voor de gezondheid van onze inwoners. Mensen aanzetten om gezonder te leven, meer te bewegen, stress te reduceren,.. We hollen door het leven maar vergeten hierbij vaak onszelf. Hier moet aandacht voor zijn want het gaat ten koste van de gezondheid van de inwoners. Kwaliteit van het leven is voor mij erg belangrijk. Dit is belangrijk op individueel niveau maar het straalt uit op de hele samenleving. Gelukkige mensen zijn verdraagzamer, zetten zich meer in, helpen elkaar meer, en noem maar op. Dit punt is volgens mij van levensbelang, maar er wordt te vaak aan voorbij gegaan.

4. Politiek voorbeeld?

Martin Luther King omwille van zijn vuur, passie en het lef dat hij had. Opkomen voor je eigen mening op een respectvolle manier en van de wereld een betere plaats willen maken lijken me cruciale eigenschappen om aan politiek te kunnen doen.

5. Je hebt een ruimte ervaring bij Stad Brugge. Wil je die bagage gebruiken in je politiek werk? En wat kan er verbeteren binnen de ambtenarij?

Ik ken de stad en de werking ervan inderdaad vrij goed. Ik werk sedert 2008 bij de Stad Brugge, eerst op de dienst cultuur en daarna voor het Huis van de Bruggeling. Ik heb de stad zien evolueren tot een hedendaags bedrijf waar het aangenaam werken is. Voor de stad werken heel veel mensen die zich dagelijks inspannen en hun uiterste best doen om de organisatie vlot te laten draaien en de stad leefbaar te houden. Het zijn stuk voor stuk mensen die ten dienste staan van de burger en zich dagelijks inzetten. Er moet daarom voldoende zorg zijn voor het personeel en we moeten vooral af van het cliché van de ambtenaar. De stadsambtenaar is dynamisch, creatief en wil vooruit. We moeten onze ambtenaren soigneren. Draag zorg voor je ambtenaren en zij zullen zorgen voor de burgers. Deze quote van R. Branson is heilig voor me.

6. Als je verkozen wordt, zul je dan effectief het mandaat opnemen? Want een mandaat als gemeenteraadslid is niet verenigbaar met een job bij Stad Brugge…

Dit is nog niet aan de orde en voorlopig niet relevant 😉. Ik hou heel veel van mijn job bij de stad. Ik ben gevraagd om op de lijst te staan door Mercedes en door dit te doen wil ik bijdragen aan vooruitgang en innovatie en het nodige vuur in de stad helpen brengen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.