Open Vld Brugge PLUS stelt haar lijst voor!

Een nieuwe motor voor Brugge

Open Vld Brugge PLUS stelt haar lijst voor!

juni 18, 2018 Beleid 0

LIJSTVOORSTELLING OPEN VLD PLUS BRUGGE 2018

Open Vld PLUS, een nieuwe motor voor Brugge

A. STERK TEAM – SAMENWERKING – SAMENLEVEN

Ervaring, versterking, veel nieuwkomers, meer vrouwen dan mannen. De lijst is evenwichtig samengesteld met mensen uit diverse sectoren en leeftijden. Allemaal met een gezamenlijk doel: Brugge opnieuw laten vooruitgaan.

1. Ervaring en zetelende mandatarissen

Mercedes Van Volcem zetelt sedert 2000 in de gemeenteraad in Brugge. Ze werd vanaf de twaalfde plaats rechtstreeks verkozen en was toen 29 jaar. Ze startte als jongste lid in de gemeenteraad. Vandaag is ze 46 jaar en houdt haar engagement al 17 jaar vol passie en vuur aan. Van 2006 tot 2012 was ze de jongste schepen van het college en kreeg het moeilijke maar boeiende departement monumentzorg, stadsvernieuwing, urbanisatie en wonen onder haar bevoegdheid. Ze studeerde voor advocate en groeide op in een sociale woonwijk. Vandaag is ze voorzitter van de commissie binnenlands bestuur, bestuurszaken, stedenbeleid en integratie.

Ann Soete (Vlaams Parlementslid, onafhankelijk lid van de gemeenteraad en voormalig lijsttrekker bij N-VA) kent als middenstander de handel en wandel van elke zelfstandige. Ze is gepassioneerd door cultuur en muziek en kent mede door uitbating van muziekwinkel Rombaux (die al generaties lang door haar en haar familie wordt opengehouden) elke muziekliefhebber in Brugge.

Jasper Pillen is woordvoerder bij minister Bellot (MR) en kent de dossiers inzake mobiliteit en openbare werken. Hij zetelt sinds 2012 in de gemeenteraad.

Jean-Marie De Plancke is reeds 17 jaar de rechterhand van Mercedes Van Volcem. Ze startten samen in de gemeenteraad en steunen elkaar blindelings. Jean-Marie wordt ook wel eens de burgemeester van Zeebrugge genoemd en dekt samen met Sabine Helleputte, gemeenteraadslid, Zeebrugge en de Polderdorpen af.

Sandrine De Crom is samen met Jasper deel van de nieuwe aanstormende generatie. Jonge dertigers die willen doorstromen in de politiek en als geen ander weten hoe het is om te werken en daarmee een gezin te combineren en engagement in de samenleving op te nemen. Ze zijn beiden ambtenaar met engagement voor de stad. Sandrine werkt bij het FIT en is internationaal adviseur handel, Jasper is ook ambtenaar bij buitenlandse zaken maar is gedetacheerd naar het kabinet van minister Bellot.

De lijst wordt aangevoerd door zeven mandatarissen, aangevuld met veel talent.

2. Quartaire sector: ambtenaren, gezondheid en onderwijs

Ambtenaren Open Vld PLUS zet in op personeelsbeleid, gezondheid en beweging voor de werknemer en het stadspersoneel. Voor het eerst telt onze lijst 8 ambtenaren. Barbara Geschier werkt bij Agentschap Natuur en Bos en Severine Willems is hoofd van het huis van de Bruggeling en zette de hele operationele werking ervan op. Nicky Herssens is buschauffeur bij De Lijn. Stefaan Loos werkt bij de Vlaamse Overheid als boekhouder en is vakbondsafgevaardigde van het VSOA. Delphine Declerck werkt bij wegen en verkeer. Peter Ballegeer werkt bij de federale overheid bij de dienst statistiek. Andries Vienne is diensthoofd bij het OCMW van Oostende en schreef het programma een ‘sociale motor voor Brugge’. In elke tak van de samenleving hebben we mensen met expertise.

Welzijn en gezondheid

We zetten ook in op gezondheid en welzijn. We hebben een dokter-specialist, Johan De Rycke en OCMW-raadslid Benedikte Bruggeman. Ook het hoofd van OCMW Oostende, Andries Vienne, staat op onze lijst samen met twee zelfstandige verpleegsters. Onze stad telt 12 000 mensen die werkzaam zijn in de gezondheidszorg. Zorg is zeer belangrijk voor wie ziek is en hulp nodig heeft. Het is ook een belangrijke sector die zorgt voor tewerkstelling en innovatie. Kinderverzorgster Gaëlle Chevalier is werkzoekend.

Onderwijs Beryl Otieno is kleuterverzorgster, geeft sporadisch les bij Vormingplus’, ze geeft training aan de jeugd in de atletiekschool en ze geeft ook kookles. Katrien Dotselaere gaf ook jaren les en ging recentelijk op pensioen.

3. Vrije beroepen, horeca en ondernemers

De lijst telt een dokter specialist (Johan De Rycke) en vier advocaten waaronder Mercedes Van Volcem en Chanel Ribas Colomar die onlangs nog een prestigieuze pleitwedstrijd won. Lut Wille is tevens een advocate met een staat van dienst en Jean-Luc Cottyn is gewezen voorzitter van de Hoge Raad voor de Justitie en startte na zijn carrière als magistraat opnieuw een advocatenkantoor. Lut Wille en Jean-Luc Cottyn duwen de lijst. Joke Ruelens werkt als jurist bij Tiberghein advocaten

4. Horeca en ondernemers

Stephanie Croes won de prijs voor meest vernieuwend concept met haar ontbijtzaak Blackbird. Kevin Koekelbergh van tapasbar Cookie’s en Caroline Lescouhier van pizzeria La Trattoria stellen hun horeca- ervaring eveneens ter beschikking van onze lijst. Alain Verhaeghe van de Muttley’s en Jan Vandenbogaerde van de Chalet weten als cafébaas als geen ander wat er leeft bij de Bruggeling.

Op zes staat nieuwkomer en ondernemer Chris Marain. Hij is voorzitter van de Tennisclub in Oostkamp. Zijn zin voor initiatief zorgde ervoor dat men er de grootste, meest vernieuwende indoortennishal van België kon verwezenlijken. Hij heeft een logistiek bedrijf.

Als werknemer in de haven van Zeebrugge kent Bart Geeraert het reilen en zeilen in de haven.

5. Veiligheid

Jean-Paul Cannaert is als gewezen politiecommissaris in Brugge de geknipte man om veiligheidskwesties in de gemeenteraad op te lossen. Na 45 jaar ervaring schreef hij ook mee aan ons programma veiligheid en mobiliteit

6. Vrije tijd : verenigingsleven, sport, jongeren, cultuur, vrije tijd en toerisme

Bokskampioen Peter Ballegeer en atlete Beryl Otieno voeren samen met Chris Marain het sportieve team van Open Vld PLUS aan. Dat team telt meer dan 20 kandidaten actief als sporter in diverse sportclubs. Martine Calleeuw is de uitbaatster van de kantine van Club Brugge.

Michiel Michielsens, onze bootjesman, toonde de mooiste plekjes van Brugge aan meer dan honderdduizend toeristen.

Onze lijst telt maar liefst vijf jongeren onder de 23 jaar. Het gaat om advocaat-stagiaire Chanel Ribas Colomar en studenten Arno Mies, Lisa De Souter, Keano Van Ghelder en Maxime Depuydt.

Ook jongerenvoorzitter Michiel Vanroose is nog maar 24 jaar en kreeg de tiende plaats.

De mediaanleeftijd van de lijst is 40 jaar

7. Heel wat nieuwkomers

Van de lijst doen 33 kandidaten voor het eerst mee aan de gemeenteraadsverkiezing.

8. Meer vrouwen dan mannen

De lijst telt 24 vrouwen en 23 mannen.

Onze mensen zijn de nieuwe motor om het beleid in Brugge naar een ander niveau te tillen. Het is onze ambitie om van Brugge de mooiste en leefbaarste stad van Europa te maken. Om dit te realiseren zetten we in op jobs, jongeren, duurzaamheid en klimaat, initiatief, zorg, sport, onderwijs, ondernemerschap en veiligheid. Voor elk van deze thema’s hebben we sterke kandidaten met bijzonder veel expertise.

B. BLAUW HARTJE EN KLAVER VIER

“Brugge moet de economische kaart trekken. We staan ook voor kwalitatieve groei, maar we willen vooral inzetten op de leefbaarheid van onze stad. Een stad in balans.” zegt Van Volcem. “Onze lijst kleurt dus niet enkel blauw maar ook groen. Blauw staat voor vooruitgang en groen staat voor geluk en leefbaarheid.

💙 👍

We zijn ook een positieve en inclusieve partij. We willen vooral aan politiek doen om de zaken te verbeteren en we willen daarbij geen mensen tegen elkaar opzetten. We kiezen voor een stad in balans waar iedereen telt.

“PLUS staat voor positief, leefbaarheid en uitdagingen aangaan via samenwerking”. Een moderne partij die inziet dat economische vooruitgang niet boven menselijke vooruitgang kan gaan. Vooruitgang is voor mij een allesomvattend begrip: gezond zijn in een mooie en groene omgeving met propere lucht, waar het leuk opgroeien is, een omgeving waarin een job kan gevonden worden er waar vertrouwen is tussen de mensen, waar iedereen vooruitgaat, in het bijzonder zij die weinig hebben. Vooruitgang betekent inzetten op vrije tijd en mooi openbaar domein met veel bloemen. Openbaar domein is een gelijkmaker in de stad, want iedereen kan er op dezelfde wijze van genieten.

C. NOOD AAN EEN DAADKRACHTIG BESTUUR

De laatste zes jaar werden gekenmerkt door stilstand, gebrek aan visie, amateurisme en ontevredenheid bij de Bruggeling. Het vertrouwen van de Bruggeling in het stadsbestuur zakte tot het laagste van alle centrumsteden (26 procent).

🍀

Er heerst een algemene ontevredenheid bij de Bruggeling (en niet alleen bij de middenstand) over de aanpak van tal van dossiers. Veel aankondigingen en veel foute beslissingen: het verlies van de Ronde, de 27-jarige huur van het Huis van de Bruggeling voor 700 000 euro per jaar, het nonchalant omgaan met eigendommen en zelfs de bronzen beelden onbewaakt uitstallen op het Zand, zelf aanschaffen van dieselbusjes die halfvol rijden terwijl men al jaren elektrische wil, geen exploitant vinden voor het beursgebouw, geen kleine bussen in de stad en conflict met De Lijn, slechte coördinatie van werken met ontoegankelijkheid van de stad tot gevolg en veel leegstand in de binnenstad, slechte communicatie, ondoordacht invoeren van beleid met protest en bijsturingen, veel aankondigingen maar geen concrete realisaties, stadsschuld laten aangroeien tot 160 miljoen euro in 2020 (x2) steeds bijsturen van ondoordacht beleid, ….

We zijn een positieve partij 👍 en daarom willen we de zaken verbeteren voor de Bruggeling. Elke kandidaat heeft de morele plicht om positief te zijn. Als beleidsmaker kan je verkeerde zaken aankaarten, maar het is nog belangrijker om de problemen op te lossen en de toekomst voor te bereiden.

“Het is tijd voor een nieuw en daadkrachtig bestuur. Het is aan de Bruggelingen om te beslissen of zij kiezen voor hetzelfde, kwakkelende bestuur of voor een nieuwe motor. Onze motor is geen diesel motor. We zijn goed voorbereid om de uitdagingen die op ons pad komen aan te pakken. We willen Brugge opnieuw aantrekkelijk maken voor de inwoner, de bezoeker en de mensen die in onze stad willen investeren.”

VERRASSING VAN DE VERKIEZING

We willen de verrassing van de verkiezing zijn. We zijn momenteel kleiner dan sp.a, CD&V en N-VA, maar wie kleiner is kan groter worden. Vandaag telt Open Vld PLUS zeven gemeenteraadsleden. Groen en PVDA beconcurreren nu sp.a en CD&V. Het stadsbestuur zal volgens mij worden afgestraft door de kiezer.

Na 2012 werd Van Volcem door het duo Landuyt en De fauw naar de oppositiebanken verwezen. Reeds 30 jaar besturen sp.a en CD&V de stad. De laatste zes jaren werden gekenmerkt door stilstand, gebrek aan visie, amateurisme en ontevredenheid bij de Bruggeling.

NATUURLIJK BEN IK KANDIDAAT-BURGEMEESTER

“Somers won afgelopen jaar de titel van beste burgemeester ter wereld. Ik wil niet alleen burgemeester worden, ik wil het vooral als de beste doen,” zegt Mercedes Van Volcem.

“Als alle vrouwen een vrouwelijke lijsttrekker steunen, dan krijgt Brugge een vrouwelijke burgemeester.”

De Brugse politica Mercedes Van Volcem (Open Vld) is ambitieus bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. “Ik wil burgemeester worden in Brugge”, zegt ze. Momenteel zetelt Van Volcem als Vlaams parlementslid en is ze fractieleider bij Open Vld in Brugge. Ze zit er al zes jaar vol ongeduld op de oppositiebanken.

“De burgemeester van Brugge moet de ambitie hebben om de beste burgemeester van de wereld te worden. Mijn voorzitter Gwendolyn Rutten zegt dat vrouwen hun ambitie moeten durven uitspreken. Wel, bij deze: als enige vrouwelijke lijsttrekker van Open Vld in een centrumstad wil ik geen bijrol. Net als Somers, Van Quickenborne en Bart Tommelein, wil ik graag de leiding nemen.” stelt Mercedes Van Volcem. 

“Mijn mannelijke concurrenten zeggen dat ik me moet profileren als kandidaat-‘schepen’ en niet als kandidaat-‘burgemeester’.” Dit is een opmerking van grijze heren van 60, lacht ze. Ik ben een vrouw en heb een rolmodel te vervullen. Ik steek mijn handen uit de mouwen, mijn handen gaan vaak in de lucht en mijn voeten zijn op de grond. Ik heb het gevoel dat er straks vier partijen zullen zijn die allemaal rond de 20 procent zullen hebben.

“Het is aan de Bruggeling om te kiezen en ik hoop dat ze mij hun stem geven, ik sta in elk geval ter beschikking. Ik heb trouwens zoveel sterke mensen rondom mij, dat ik een heel college kan vullen. Zelfs een heel vrouwelijk college” lacht ze.

https://nieuwemotorvoorbrugge.be

mercedes.vanvolcem@vlaamsparlement.be

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.