Open Vld PLUS zet in op veiligheid en leefbaarheid in de Brugse buurten

Een nieuwe motor voor Brugge

Open Vld PLUS zet in op veiligheid en leefbaarheid in de Brugse buurten

augustus 30, 2018 Uncategorized 1

Open Vld PLUS stelde haar programma over veiligheid en politie voor. “Open Vld trekt ook hier haar positieve en inclusieve lijn door: de partij wil voluit gaan voor warme en gezellige buurten, waar de burgers zich veilig en betrokken voelen” stelt kandidaat-burgemeester Mercedes Van Volcem. Naast de traditionele strijdpunten zoals het inzetten op een verdere daling van de criminaliteit en het op peil houden van de investeringen voor onze politie wil de partij op de volgende vlakken het verschil maken:

1/ Open Vld PLUS ziet de Bruggelingen als actieve partners in het veiligheidsbeleid:

Samen werken we aan de veiligheid en leefbaarheid van onze stad. Daarbij moet men zowel preventief als soms ook kordaat en repressief zijn.  Er zijn in onze samenleving veel rechten maar er zijn ook plichten.

Maar veiligheid gaat verder dan het aanpakken van enkel criminaliteit. Het vergt een goed beheer en onderhoud van de buitenruimte, investeringen in verfraaiingen en toezicht en handhaving.

We maken een Burgernet

Burgernet is een website van de politie en gemeente waaraan bewoners kunnen deelnemen. De politie kan een Burgernetactie starten na bijvoorbeeld een melding over een woninginbraak, een beroving of de vermissing van een persoon. Deelnemers in de buurt ontvangen een spraak- of sms-bericht met het verzoek uit te kijken naar een persoon of een voertuig. Zij kunnen informatie rechtstreeks doorgeven aan de politiemeldkamer, via een gratis Burgernetnummer 08000.

Inzetten op professionelisering van buurtinformatienetwerken

We moedigen de oprichting aan van buurtinformatie- netwerken (BIN) met inwoners of handelaars. BIN’s verhogen het veiligheidsgevoel en bevorderen de sociale controle. We voeren hiertoe een actieve promotiecampagne in alle Brugse wijken en deelgemeenten. De politie staat in voor een goede begeleiding van de BIN’s. We pleiten dus voor een verdere uitbouw en professionalisering ervan waarbij de nodige politiecapaciteit moet worden vrijgemaakt om de zaak ernstig op te volgen.

Ook voor handelaars en bedrijventerreinen willen we dit installeren. We pleiten voor een verdere uitbouw en professionalisering ervan.

We plaatsen de jaarlijkse criminaliteitscijfers online per wijk en per deelgemeente. Op basis hiervan formuleren we de lokale prioriteiten voor het komende jaar.

2/ Open Vld PLUS trekt daarom volop de kaart van de wijkwerking:

Meer wijkagenten die meer tijd en middelen krijgen om zich te tonen in hun wijk, meer wijkwerkers en stadswachten met een uitgebreid pakket aan taken en meer wijkwerking waarin burgers zelf een rol opnemen. Het Nederlandse systeem van ‘stadsmariniers’ is daarbij een inspiratiebron. Open Vld wil ook buurtinformatienetwerken nog beter ondersteunen. “In de strijd tegen spijbelen, tegen radicalisering en tegen eenzaamheid is de wijkwerker en wijkagent de eerste lijn. De basis van de aanpak is dat wij weten wat er zich afspeelt op straat. Wij brengen informatie van bewoners, ondernemers en wijkwerkers samen. Dit koppelen wij aan de gegevens over incidenten. Eens in de drie  jaar meten wij het veiligheidsniveau van alle wijken in het wijkprofiel” stelt kandidaat-burgemeester Mercedes Van Volcem.  Er komt een Buurt Bestuurt –app en Buiten Beter-app.

3/ We zetten ook in op bestuurlijke handhaving zodat problemen kordaat kunnen worden aangepakt als ze geen prioriteit zijn voor het parket.

4/ De Brugse politie is overbevraagd.

Waar mogelijk, bijvoorbeeld in het kader van de transmigratie via Zeebrugge, moet sneller officieel steun gevraagd worden aan de federale politie. “Ook moeten extra politieagenten op eigen budget aangeworven worden. Andere centrumsteden deden dat ons al voor. Het kan niet dat kerntaken, zoals de wijkpolitie, onder druk komen te staan door de vele andere activiteiten die de leden van het Brugse korps verrichten” aldus gemeenteraadslid Jasper Pillen die de politiedossiers de laatste jaren opvolgde in de raad.

5/ Open Vld gaat ook voor een verdere digitalisering.

Wijkagenten en stadswachten moeten uitgerust worden met tablets en smartphones zodat ze meldingen van overlast of van kleine ongemakken en gebreken direct kunnen doorgeven maar ook zodat ze zelf actief kunnen zijn op sociale media, bijvoorbeeld in de groepen of op de pagina’s van hun buurt. Het is daarbij belangrijk dat ook hun materiaal goed kan werken door goed werking van een 4 G net want anders werkt deze apparatuur niet goed.

Aangiftes van bijvoorbeeld winkel- en fietsdiefstallen moet online kunnen gebeuren. “Het is essentieel dat we het werk van onze agenten zo vlot mogelijk maken. Zo kunnen ze zich focussen op hun eigen kerntaken” aldus politiecommissaris op rust en Open Vld PLUS kandidaat Jean-Paul Cannaert

6/ Wijkbrandweer

Naast de wijkagent willen we ook een wijkbrandweerman. De komende jaren geven wij nog meer aandacht aan preventie zodat mensen zich bewuster zijn van brandveiligheid. Zo kunnen gevaarlijke situaties worden voorkomen. En minder branden betekent minder schade, zowel materieel als emotioneel. We informeren ook wat te doen bij gaslekken en hoe vermijd je CO-vergiftiging.

Één antwoord

  1. A Vanmarcke schreef:

    Meerdere malen heb ik reeds de verkeerssituatie in de Leiselestraat in Sint-Michiels aangekaart, zer is een verbod zwaar verkeer en een 30-zone. Beide worden zichtbaar en duidelijk overtreden. De drempels in de straat remmen geenzins het verkeer af, integendeel, ze veroorzaken overlast voor de omwonenden. De verkeersoverlast, de snelheid, daar moeten volgens de politie eerst tellingen voor gebeuren… Elkeen kan ZIEN dat er te hard, veel te hard, gereden wordt! De tellingen kunnen nog niet uitgevoerd worden, want de politie is overbevraagd, zo mailt men mij, (nu reeds 2 maanden geleden) dus een politieoptreden, flitsen en vrachtwagens verbaliseren… wanneer zal dit OOIT gebeuren? Deze straat is toegangsweg naar een kleuter-, basis- en middelbare school met afdeling OV4… Het is bangelijk om het verkeer in deze straat ongemoeid te laten en dat het stadsbestuur en de politie niet zeggen dat ze niet op de hoogte zijn! Hoe zou Openvldplus dit probleem aanpakken? Ik lees dat dhr Marain in zijn buurt reeds actie heeft ondernomen, is er een visie voor verkeersbeleid in Sint-Michiels? Ik wil graag een nuttige stem uitbrengen op 14 oktober!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.